رویکرد و استراتژی
2020
2020
1022
1005
1023
1
2020
1022
1005
1023
1
1090
ویلا شماره یک هفتسنگان
قزوین
1393
1393
10
4
15
1
1393
10
4
15
1
67
مجموعه صنایع دارویی "اکتوور ایران"
کرج
1387
1387
19
5
21
1
1387
19
5
21
1
16
کیش پلازا
جزیره کیش
1394
1394
18
4
4
1
1394
18
4
4
1
74
ویلا شماره سه هفتسنگان
قزوین
1393
1393
10
4
15
1
1393
10
4
15
1
69
دهکده نوین خوشامیان
کلارآباد
1395
1395
10
4
23
1
1395
10
4
23
1
83
پلازای نوسا - آلترناتیو شماره دو
جزیره کیش
1393
1393
18
4
4
1
1393
18
4
4
1
49
مجموعه مسکونی نوسا کیش
جزیره کیش
1395
1395
10
4
4
1
1395
10
4
4
1
76
طرح جامع مجتمع اقامتی-فرهنگی- ورزشی
رامسر
1393
1393
11
4
17
1
1393
11
4
17
1
71
ساختمان اداری-تولیدی پویندگان پزشکی پردیس-01
پارک فناوری پردیس
1395
1395
12
4
1
1
1395
12
4
1
1
82
طرح توسعه هتل بین المللی لاله
تهران
1386
1386
18
4
1
1
1386
18
4
1
1
44
مجموعه ورزشی انقلاب
زنجان
1390
1390
16
5
14
1
1390
16
5
14
1
66
مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا
شیراز
1395
1395
18
4
22
1
1395
18
4
22
1
78
سالن ورزشی 6000 نفری
کرمان
1389
1389
16
4
7
1
1389
16
4
7
1
33
مجتمع مسکونی کوهیار
تهران
1395
1395
10
1
1
1
1395
10
1
1
1
79
.
1393
1393
18
5
1
1
1393
18
5
1
1
52
پلازای نوسا - آلترناتیو شماره یک
جزیره کیش
1393
1393
18
4
4
1
1393
18
4
4
1
27
کافه مکس
تهران
1388
1388
21
5
1
1
1388
21
5
1
1
61
ساختمان اداری-تولیدی پویندگان پزشکی پردیس-02
پارک فناوری پردیس
1398
1398
12
1
1
1
1398
12
1
1
1
88
.
1392
1392
19
1
19
1
1392
19
1
19
1
77
ساختمان اداری - تولیدی شرکت دارلان دارو
پارک فناوری پردیس
1396
1396
21
5
1
1
1396
21
5
1
1
87
سالن ورزشی مجموعه سیلیکون متال
بروجرد
1389
1389
16
4
20
1
1389
16
4
20
1
58
ساختمان چندمنظوره پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس
1398
1398
18
1
1
1
1398
18
1
1
1
89
بانک ملی ایران-شعبه مرکزی ورامین
ورامین
1394
1394
12
5
18
1
1394
12
5
18
1
73
پلازای نوسا - آلترناتیو شماره سه
جزیره کیش
1393
1393
18
4
4
1
1393
18
4
4
1
11
.
1396
1396
22
4
4
1
1396
22
4
4
1
80
فضای ورودی و سردر دانشگاه بقیه الله
تهران
1396
1396
17
4
1
1
1396
17
4
1
1
86
ساختمان اداری - تولیدی شرکت کاوندیش سیستم
پارک فناوری پردیس
1396
1396
12
5
1
1
1396
12
5
1
1
85
ویلا شماره دو هفتسنگان
قزوین
1393
1393
10
4
15
1
1393
10
4
15
1
68
.
1393
1393
11
1
1
1
1393
11
1
1
1
51
موزه گوگنهایم
هلسینکی
1393
1393
17
4
16
1
1393
17
4
16
1
70
طرح جامع سایت 47 هکتاری نوسا کیش
جزیره کیش
1394
1394
11
4
4
1
1394
11
4
4
1
75
.
1392
1392
10
1
15
1
1392
10
1
15
1
81
ساختمان اداری مجموعه ورزشی آزادی
تهران
1391
1391
12
4
1
1
1391
12
4
1
1
57
خانه مد روشا
تهران
1387
1387
21
5
1
1
1387
21
5
1
1
64
مجموعه هتل-رستوران-تجاری
رامسر
1393
1393
18
4
17
1
1393
18
4
17
1
72
ویلای AMrb
تهران دشت
1396
1396
10
1
21
1
1396
10
1
21
1
84
ساختمان اداری شرکت موتوربشل
تهران
1396
1396
12
1
1
1
1396
12
1
1
1
90
مرکز تجاری تخصصی صنعت ساختمان
رشت
1390
1390
22
4
11
1
1390
22
4
11
1
59
.
1393
1393
10
5
11
1
1393
10
5
11
1
50

در حال حاضر هیچ محتوی قابل نمایشی ساخته نشده است